De prijs voor een preparaat is afhankelijk van een aantal factoren.

U kunt daarbij denken aan de grootte van het dier, de moeilijkheidsgraad, houding en het soort postament (voetstuk).
Maar het meest belangrijke is de kwaliteit. Kwaliteit die men niet alleen van buiten ziet maar die juist van binnen zit.
Het goed schoonmaken en conserveren van de huid is een tijdrovende en precieze klus, waar ik niet op bezuinig.
Prijsindicatie voor vogels: (in grootte vergelijkbaar met):

huismus, vink, koolmees, roodborst € 150,-
spreeuw, merel, ijsvogel € 165,-
kauw, gaai, ekster, groene specht, sperwer € 185,-
zwarte kraai, stormmeeuw, ransuil, houtsnip € 225,-
wilde eend, buizerd, zilvermeeuw, fazant € 245,-
reiger, aalscholver € 365,-
ganzen v.a. € 385,-